Mobiliteitstoeslag (België)

In België is een mobiliteitsuitkering wettelijk voorzien voor elke werknemer die zich van en naar zijn werkplaats verplaatst. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers. Het is belangrijk om de documenten betreffende deze verplaatsingen voor elke werknemer correct in te vullen en goed bij te houden, rekening houdend met een eventuele carpooling onder collega's. Deze niet onbelangrijke administratieve taak is bepalend voor de berekening van de uitkering die aan de werknemers betaald dient te worden. Om de bedrijven te ontlasten van deze administratieve taken, biedt BizzTrack via zijn geolocalisatie-platform een badgesysteem aan, dat voor elke werknemer en elk voertuig de tijd en het effectief aantal afgelegde kilometers registreert.

Op basis van hetzelfde principe kan dit systeem eveneens nauwkeurig voor elke werknemer het aantal overuren berekenen.